Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego sklepu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

close

Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu karbonowy.pl

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.karbonowy.pl (zwany w dalszym ciągu regulaminu karbonowy.pl) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

2. Sklep karbonowy.pl prowadzony jest przez firmę:

Marek Trzebiatowski 
ul. Artura Grottgera 21 lok. 1
80-311 Gdańsk

NIP: 5841210336
Regon: 192575094 

wpisaną 1 sierpnia 2001 roku do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem 104829.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu karbonowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert. Złożone przez kupującego w formie elektronicznej zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego w sklepie karbonowy.pl za określoną tam cenę. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

II. Składanie i realizacja zamówień 

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail. 

5. Zawarcie umowy kupna sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji. Sklep karbonowy.pl może umożliwić odbiór osobisty towaru po wcześniejszym ustaleniu godziny i daty odbioru. 

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym karbonowy.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Firma Marek Trzebiatowski jest płatnikiem VAT oraz wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. 

7. W sklepie internetowym karbonowy.pl są możliwe następujące formy płatności:
a. przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie firmy;
b. płatność za pobraniem – procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po przyjęciu zamówienia do realizacji;
c. płatność na raty – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep karbonowy.pl podpisanej umowy;
d. płatność przy odbiorze osobistym zamawianego towaru.

8. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD. Koszty wysyłki uzależnione są od ceny produktu i podawane po dodaniu produktu do koszyka. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem doliczane są koszty pobrania, które widoczne są łącznie z kosztami wysyłki po wyborze tego rodzaju dostawy.

III. Zwroty

9. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy kupna produktów w sklepie karbonowy.pl w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (sklep karbonowy.pl, ul. Artura Grottgera 21 lok. 1, 80-311 Gdańsk, adres e-mail: sklep@karbonowy.pl, telefon: 58 5524807) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy (wykorzystując na przykład załącznik nr 1 do regulaminu) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@karbonowy.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać (sklep karbonowy.pl, ul. Artura Grottgera 21 lok. 1, 80-311 Gdańsk) lub przekazać nam rzecz na adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Sklep nie przyjmuje – bez wcześniejszego ustalenia – przesyłek za pobraniem. 

IV. Reklamacje

10. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. Oferowane produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.
11. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: ul. Artura Grottgera 21 lok. 1, 80-311 Gdańsk. Jeżeli reklamacja dotyczy produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie razem z reklamacją, w celu umożliwienia zbadania produktu. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy kupna, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
12. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia. Zalecamy podanie w opisie reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane także w przypadku pominięcia zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
13. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy klient zobowiązany jest  dostarczyć produkt na koszt sprzedawcy na adres: ul. Artura Grottgera 21 lok. 1, 80-311 Gdańsk. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, klient może zostać poproszony o udostępnienie sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu w miejscu, w którym produkt się znajduje. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu klientowi. 

V. Rejestracja w sklepie i ochrona danych osobowych

14. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna. Osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep karbonowy.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży. Baza danych sklepu karbonowy.pl jest zarejestrowania w GIODO pod nr 13995/2013. Administratorem danych osobowych w sklepie jest Marek Trzebiatowski. Kontakt: Marek Trzebiatowski, Grottgera 21, 80-311 Gdańsk, e-mail: ado@karbonowy.pl . Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu sklepu karbonowy.pl jest dokonywane na podstawie przesłania stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiać dane osobowe w panelu użytkownika. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający, na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.

16. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: sklep karbonowy.pl, ul. Artura Grottgera 21 lok. 1, 80-311 Gdańsk, adres e-mail: sklep@karbonowy.pl, telefon: 58 5524807

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić


Copyright © 2022 karbonowy.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. >>> Wersja dla urządzeń mobilnych

contact